O firme

Firmu Safety Ferry sme sa rozhodli vytvoriť s cieľom zabezpečiť sprostredkovanie pre našich budúcich zákazníkov program pre dostatočnú ochranu osôb, ich zdravia a ich majetku.
Chceme v spolupráci s konkrétnou firmou, v jej konkrétnych objektoch, a na jej pracoviskách vytvoriť podmienky pre spokojnosť každého zamestnanca, tolerovať pripomienky vedúce k zlepšeniu spolupráce a stanovovať podmienky k partnerskej spokojnosti každého kto má záujem bezpečne sa cítiť.
Našu spoluprácu si predstavujeme s partnermi, ktorí chcú pracovať bezpečne, cítiť sa bezpečne a takéto „pohodlie“ poskytnúť svojim spolupracovníkom, zamestnancom a blízkemu okoliu. Naši partneri a naši zákazníci sú na určitom stupni kultúry a hygieny bezpečnosti práce a je na každom aby sa zaradil na úroveň ktorú potrebuje.
Ponúkame vám spôsob a rozsah bezpečnej ochrany na www.ferry.sk ale rešpektujeme aj vaše návrhy a potreby.
Uvedomujeme si, že zisk je nutnou časťou poskytovania služieb v našej firme, rovnako ako i vo firmách našich partnerov. Pre zákazníkov je to bezpečnosť a zľavy aj z katalógových cien, ktoré im budeme sprostredkovávať pri akomkoľvek objeme v rámci obchodných dohôd.

Každé prostredie určuje spôsob ochrany, pracovné postupy a určenie stupňa bezpečnosti. V prvom rade je potrebné chrániť samého seba a potom môžeme túto ochranu poskytovať svojmu okoliu. S ochranou životného prostredia a okolia chránime seba a to by mala byť tá bezpečná cesta - pre každého.

Safety Ferry - Bezpečná preprava je cesta, po ktorej sa chceme uberať.
Radíme vám, pracujte vždy bezpečne a venujte sa konkrétnej aktivite z pracovného postupu.

Preto naša ponuka je pripravená pre vás a chceme upozorniť všetkých, ktorí sa dostanú na našu stránku aby vždy používali ochranné prostriedky a to na účely na ktoré boli vyrobené a spôsobom určeným výrobcom.

Michal Ilenčík


© 2012 Michal Ilenčík - Safety Ferry Slovakia