Bezpečnosť - Ochrana osôb

  • Ochrana očí: ochranné okuliare alebo štít.
  • Ochrana tela: pracovný odev a bezpecnostná obuv.
  • Ochrana rúk: rukavice.


  • Ochrana dýchacích orgánov:

  • Ochrana kože: ochranné pasty, masti, oleje proti vode, organickým rozpúšťadlám, ultrafialovému žiareniu, hmyzu.


  • INÉ

  • Záchranná plávacia vesta.
  • Doplnky (spodná bielizeň, ponožky a pod.).
  • Gumený izolačný koberec.
  • Prenosné zariadenie na individuálne použitie, ktoré oznamuje alebo zaznamenáva škodlivý alebo nebezpečný pracovný faktor.

© 2012 Michal Ilenčík - Safety Ferry Slovakia