Bezpečnosť - Ochrana majetku

  • Bezpečnosť prostredia ( ucelené územia, priestory, objekty )
  • Sprostredkovanie projektovania a montáže zabezpečovacích systémov
  • Zabezpečovacie systémy ( EPS, Alarmy ) projektovanie, montáže
  • Rozmiestňovanie hasiacich prístrojov, kontrola funkčnosti hydrantov, umiestňovanie symbolov


© 2012 Michal Ilenčík - Safety Ferry Slovakia