Bezpečnosť - Odborné činnosti

 • Sprostredkovanie prác vo výškach a nad voľnou hĺbkou
 • Maliarske a natieračské práce
 • Čistiace a upratovacie práce
 • Sprostredkovanie údržby dýchacích prístrojov
 • Plnenie tlakových nádob stlačeným vzduchom


 • Prieskum trhu a verejnej mienky

 • Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
 • Školiaca činnosť v oblasti obsluhy technických a technologických zariadení


 • Sprostredkovanie strojov a zariadení:


 • Stavebné
 • Obrábacie
 • Prístroje
 • Nástroje
 • Náradie

© 2012 Michal Ilenčík - Safety Ferry Slovakia